%100 Yerli Savunma Yolunda İTÜ’de Büyük Buluşma

Ülkemizin gelişimi için her alanda olduğu gibi, savunma sanayiinde de köklü birikimimizden yararlanıyoruz. Türkiye’nin “%100 yerli savunma sanayii” hedefi için “Asırlardır öncü” kimliğimizle çalışmalara başladık. Ev sahipliği yaptığımız TUSAŞ – SAHA İstanbul Buluşması’nda, TAİ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) ve SAHA İstanbul (Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği) üye sanayicileri bir araya geldi ve önemli görüş alışverişlerinde bulundular. Zirvede kararlaştırılan projeyle, Kuzey Marmara bölgesinde yer alan firmaların savunma ve uzay sanayiine parça üretmesi hedefleniyor.

Ayazağa Yerleşkesi’nde düzenlediğimiz zirvede konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, insana yatırım yapan Teknik Üniversite’nin gelecek nesillerle iş birliği yapmaya hazır olduğunu ve bu zirvenin de konunun tarafları için önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti. Rektörümüz, başta 1773’te “Mühendishane-i Bahr-i Hümayun” adıyla ve savunma sanayii amacıyla kurulan üniversitemiz olmak üzere, İstanbul’daki üniversitelerin, Ar-Ge deneyimleriyle tamamen yerli savunma sanayiinin oluşturulmasına önemli katkılar yapacağını söyledi.

SAHA Yönetim Kurulu Başkanı ve mezunumuz Hasan Büyükdede ise yerli üretim uçak hedefini gerçekleştirmenin hem kendisini yetiştiren akademisyenlere hem de Türkiye’ye karşı bir sorumluluk olduğu söyledi. Yüzde yüz yerli silahların, uçakların, nükleer ve her türlü alt sistemlerin üretilmesinin gerekliliğine değinen Büyükdede, Kuzey Marmara olarak buna hazır olduklarını da kaydetti. TAİ, İTÜ ve firmalar arasında köprü olacaklarını belirten Büyükdede, savuma-uzay ve uçak sanayisi için üretilecek parçaların tamamen yerli olması amacıyla çalışacaklarını, bunu başarmak için gereken potansiyelin Türkiye’de fazlasıyla olduğunu belirtti.

saha_2

Rektör Yardımcımız ve İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Özkol ise ülkemizin en büyük hedeflerinden olan havacılıkta yerli üretim stratejisini üniversitemizden başlatmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek konuşmasına başladı. Bu buluşmada ortaya konulan modelin, yüzde yüz yerli savunma sanayii için son derece önemli olduğunu vurgulayan Özkol, bu modelin bundan sonraki çalışmalarda da yol gösterici olacağını sözlerine ekledi.

THY Genel Müdür Yardımcısı Halil Tokel de zirveye konuşmacı olarak katıldı. Tamamen yerli üretim savunma sanayii için ülkemizin tüm imkânları kullanmasının önemine işaret eden Tokel, bu yolda en çok ihtiyaç duyulan noktanın taraflar arasında eş güdüm sağlanması olduğunu, bu eş güdümün de SAHA ve TAİ gibi kümelenmelerle kurulabileceğini belirtti. Böylece zaman ve sertifikasyon gibi kısıtlamaların da üstesinden gelinebileceğini aktaran Tokel, hedeflere ulaşılması durumunda 2023’e kadar yılda 500 milyon liralık bir bütçenin yurt içinde tutulabileceğinin altını çizdi.

Çalışma neleri hedefliyor?

Kuzey Marmara’da yer alan şirketlerin, savunma ve uzay sanayisine yönlendirilmesi amaçlanan projeyle, tamamıyla yerli üretim bir savunma sanayiine ulaşılması hedefleniyor. 380 şirketin yer aldığı çalışma kapsamında; uçak, helikopter, insansız hava araçları ve uydu alt sistemlerinin üretiminde İstanbul merkezli firmaların daha etkili olmasına dönük bir yol izlenmesi öngörülüyor.

Tek tek parça üretiminden sistem yaklaşımına geçilmesini sağlayacak çalışmanın temeli, TAİ’nin mevcut ihtiyacını tanımlaması ve yerli firmaların da bu ihtiyacı karşılamasına dayanıyor. Proje kapsamında firmaların hangi alt sistemlerin üretip hangilerini üretemeyeceği belirlenecek ve buna göre bir rota izlenecek. Bütün bileşenler üretilebilir hale gelindiğinde ise alt sistemin bütün olarak projelendirilip yerli olarak üretilmesi talep edilecek.

Leave a Reply

haberlerinizi bize göndermek için

info@engozdeuniversiteler.com

bulten@engozdeuniversiteler.com